Under våren har Uppsalahem genomfört en upphandling gällande nytt fastighetssystem. I juni tecknades avtal med samarbetspartnern och leverantören Pigello, som nu ska leverera systemstöd till Uppsalahems 18 000 bostäder.

Åsa Engström Uppsalahems IT och Digitaliseringschef och Filip Schröder, COO på Pigello. 

Valet av Pigello grundar sig i de breda integrationsmöjligheterna samt en förståelse för Uppsalahems kommande arbete med att bygga upp ett robust och flexibelt ekosystem för fastighetsbeståndet.  

 – Uppsalahem har stora och tydliga ambitioner med vårt digitaliseringsarbete, där öppna API:er är nyckeln. Branschen idag är traditionell, men hos Pigello har vi hittat en samarbetspartner som tänker nytt och utvecklingsorienterat. För oss var det självklart att välja ett fastighetssystem med stort fokus på öppenhet och integrationer, säger Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef på Uppsalahem.  

Pigello är en leverantör inom systemstöd för fastighetsförvaltning. Med fokus på att erbjuda ett flexibelt och skalbart system blev Pigello det självklara valet för Uppsalahem för att möta dagens behov och förbereda sig för framtida utmaningar.  

 – Uppsalahem, ser fram emot ett spännande och utvecklande samarbete. Detta är ett erkännande av vår förmåga att leverera innovativa och kundanpassade lösningar som inte bara möter våra kunders behov, utan också hjälper dem att ta sina verksamheter till nya höjder", säger Filip Schröder, COO på Pigello. 

Partnerskapet mellan Uppsalahem och Pigello markerar början på en spännande resa mot att skapa en ännu mer hållbar och integrerad fastighetsförvaltning. Uppsalahem har redan tagit betydande steg mot att bli ett ledande bostadsbolag inom fastighets- och stadsautomation, vilket ett mer flexibelt fastighetssystem kommer att underlätta.  


Har du fler frågor eller vill ha mer information, kontakta:

Åsa Engström
IT och –digitaliseringschef
Telefon:018-727 34 05
E-post:asa.engstrom@uppsalahem.se