Varje år delar Uppsala kommun ut Kvalitetspriset för att uppmärksamma goda exempel på framgångsrikt arbete inom kommunen. Pristagare utses utifrån en bedömning av verksamhetens resultat, arbetssätt och arbete med verksamhetsutveckling.

En jury för Kvalitetspriset utser en pristagare bland de ansökningar som kommit in. I år utsågs Uppsalahem som vinnare. Den 6 oktober uppvaktades de med tårtor, blommor och en prischeck på 100 000 kr.

Juryns ordförande Maria Ahrgren och stadsdirektör Joachim Danielsson dök upp på Uppsalahems chefdag för att gratulerar pristagaren och VD Mattias Tegefjord.

– Det är väldigt roligt att få vara med och överraska kvalitetsprisvinnarna idag. Jag känner mig stolt och inspirerad! Det är en förmån att som ordförande i juryn för kvalitetspriset få ta del av goda exempel på framgångsrika verksamheter i vår stora kommun. Systematiska arbetssätt för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten gör att vi på ett ännu bättre sätt kan möta behovet hos våra invånare, säger Maria Ahrgren, ordförande i juryn för kvalitetspriset. 

Motivering för kvalitetspriset 2021

Juryn för Uppsala kommuns kvalitetspris beslutade 17 september 2021 om att ge kvalitetsprisets ära och 100 000 kronor till Uppsalahem AB.

Motiveringen lyder:

  • Uppsalahem visar goda resultat jämfört med andra inom branschen.
  • Uppsalahem lägger grunden för kvalitet genom att skapa sig en god förståelse för behov och intressen hos kunder och andra intressenter.
  • Uppsalahem präglas av en gedigen struktur kring uppföljning, kvalitetssäkring, planering och förbättringsarbete.
  • Uppsalahem har ett förbättringsarbete som är knutet till värdeskapande processer och som baseras på både data och dialog.

Om kvalitetspriset

Uppsala kommuns kvalitetspris har instiftats som en motiverande drivkraft för förbättringsarbete i kommunorganisationen och utgår från kommunens kvalitetspolicy. För att öka medvetenheten och viljan till utveckling får verksamheterna nominera sig själva.

Prissumman är upp till 100 000 kronor och kan fördelas mellan en till fyra verksamheter varje år. Priset ersätter det tidigare kvalitetspriset och priset för årets goda arbetsplats.