Uppsalahem bedriver ett fantastiskt framgångsrikt employer branding-arbete med arbetsmiljö i fokus. Deras varma företagskultur garanterar att varje medarbetare kan känna sig trygg och genom sina drivna medarbetare utses härmed Uppsalahem till ett av Sveriges Karriärföretag 2021.

Vi är stolta och glada över att vi på Uppsalahem, med ovan citat som motivation, utnämnts till Karriärföretag 2021.  

I 10 år har Karriärföretagen utsett Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Karriärföretagen är en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter både för nyexaminerade studenter och för unga arbetstagare som har jobbat i några år. Att bli utnämnd till Karriärföretag är ett erkännande och ett kvitto på att Uppsalahem uppfattas som en av Sveriges attraktivaste arbetsgivare.

Syftet med Karriärföretagen är att förenkla för Sveriges studenter och young professionals att hitta sin nästa arbetsgivare och belöna ett framgångsrikt employer branding-arbete vilket naturligtvis har ett betydande värde för oss på Uppsalahem.

Arbetet med att utse Karriärföretag utgår från ett antal grundkriterier där tusentals företag värderas. De cirka 1000 företag som går vidare i processen granskas därefter av en expertpanel som bedömer företagens attraktivitet som arbetsgivare i sociala medier, aktiviteter mot studenter, publicerade karriärmöjligheter med mera. Det genomförs även en granskning av finansiell stabilitet, hållbarhet och kompetensutveckling. Cirka 200 företag går vidare till det sista steget där en jury sammanträder och utser de 100 vinnarna varav vi på Uppsalahem är en!

Employer branding

Employer branding är ett sätt att arbeta med hur framtida, nuvarande och tidigare medarbetare uppfattar ett varumärke och en arbetsgivare. På Uppsalahem jobbar vi aktivt med employer branding på flera sätt. Genom vårt engagemang bland skolor och ungdomar skapar vi intresse för branschen. Vi deltar frekvent på mässor där vi når framtida potentiella medarbetare. Vi har ett flertal traineeprogram, erbjuder exjobb och praktikplatser vilket vi marknadsför på sociala medier. En ovärderlig källa till bilden av Uppsalahem är våra medarbetare. Tillsammans formar vi kulturen på företaget och tillsammans sprider vi bilden av Uppsalahem. Detta arbete pågår ständigt och omfattar oss alla. Var och en av oss har ett ansvar för att bidra till trivsel och professionalism.