Denna information gäller bara dig som bor på August Södermans väg 4

Hyran under renoveringen

Oavsett vart du bor under renoveringen så ska du fortsätta att betala hyran på din lägenhet. Alltså hyran för den lägenhet du har kontrakt på inte för det tillfälliga boendet. Detta gäller även om du ordnar en egen tillfällig bostad. 
Du som ordnar ett eget tillfälligt boende kommer sedan att få hyran återbetald i efterskott.

 

Ersättningar

Uppsalahem ersätter hyresgästen för följande kostnader i samband med flytt till det tillfälliga boendet:

• Adressändring

• Flytt av fast telefon- fiber- och internetabonnemang (endast flyttkostnader inte nytecknande av abonnemang).

• Flyttersättning (om hyresgäst väljer att flytta själv)

OBS! Vid flytt till en annan bostad än den vi erbjuder, står hyresgästen själv för flyttkostnader.

Ersättning betalas ut i efterskott mot uppvisande av ”kvitto”. Kvittot kan vara en kopia på en faktura från till exempel Adressändring. Uppsalahem har inte möjlighet att betala den faktiska fakturan åt hyresgästen. Eventuell flyttersättning behöver inte styrkas med några intyg. Uppsalahem vet vem som beställt flytthjälp samt vem som ordnat med egen tillfällig bostad.

Ersättningar betalas inte ut automatiskt. I pärmen du får från Uppsalahem finns en blankett som heter ”Begäran av ersättningar från Uppsalahem” som lämnas till din ombyggnadssamordnare.


Ersättning om du flyttar själv istället för att ta hjälp från Uppsalahem

Om du väljer att flytta själv utan hjälp av Uppsalahem, får du en ersättning för för det. Ersättning beror på lägenhetsstorlek. 

Flyttersättning om du flyttar själv:

1 rum och kokvrå 2 000 kr per flytt

3 rum och kök 4 300 kr per flytt