Det här gäller endast hyresgäster på August Södermans väg 4

Uppsalahem prioriterar alltid en bra dialog med sina hyresgäster, inte minst vid större renoveringar. Ombyggnadssamordnaren är den personen som du kan kontakta om du har frågor kring renoveringen av din lägenhet.

Om du har frågor som inte direkt berör renoveringen kontaktar du vår kundtjänst

Ombyggnadssamordnare

Sofia Karthe
sofia.karthe@uppsalahem.se

Peter Gladh
peter.gladh@uppsalahem.se