Här har vi samlat information som du behöver inför din flytt till det tillfälliga boendet. Vi har även inkluderat lite information om tiden just innan och strax efter den tillfälliga flytten.

I god tid innan renoveringen påbörjas i din lägenhet träffa Uppsalahem om ditt godkännande av renoveringen då får du också chans att ställa frågor och få svar på informationen här nedan.

Följande information inför det tillfälliga boendet samt tips inför flytten går att finna.

 

Det här behöver du veta inför det tillfälliga boendet:

• Flytten till tillfällig bostad
• Hemförsäkring
• Adressändring
• Flytt av telefon/internet
• Hushållsel
• Hyran under renoveringen
• Ersättningar

Flytten

Hur mycket du behöver packa och flytta är beroende på vad du själv väljer att ta med dig till det tillfälliga boendet

För att flytta sakerna finns två alternativ. Det ena alternativet innebär att Uppsalahem, på hyresgästens begäran, beställer in en flyttfirma som flyttar sakerna, de lånar även ut kartonger. I detta fall utgår ingen flyttersättning. Du behöver inte ta med dig allt till den tillfälliga bostaden och då ska de som är kvar i lägenheten packas och ställas i mitten av rummen, Uppsalahem kommer tillhandahålla plast som du kan täcka det som du väljer ha kvar. Det andra alternativet är att hyresgästen själv transporterar sina saker till det tillfälliga boendet. Vid detta alternativ får hyresgästen flyttersättning från Uppsalahem. Läs mer om det under rubriken ”ersättningar”.

Det är mycket att tänka på vid en flytt och därför har vi sammanställt en liten lista med några bra saker att tänka på vid flytten till det tillfälliga boendet.

• Försök att planera. Vilka saker har ni behov av under tiden i det tillfälliga boendet?

• Börja packa i flyttkartonger i god tid. Det tar ofta längre tid än man tror.

• Tänk på vikten i flyttkartongerna när ni packar, max ca 15 kg.

• Linda in ömtåliga saker i pack- eller tidningspapper innan ni lägger dem i kartonger.

• Märk upp flyttkartongerna så att ni vet vad som är i dem. Skriv endast på etiketter.

• Märk även upp till vilket rum flyttkartong ska till. Skriv endast på etiketter.

• När ni lämnar det tillfälliga boendet ska det vara ordentligt städat.


Tillfällig lägenhet

Under tiden för renoveringen kommer hyresgäster få en tillfällig bostad hos Uppsalahem. Det tillfälliga boendet blir en annan lägenhet i närliggande områden. Vilken den tillfälliga bostaden blir bestäms utifrån dina behov och tillgång. Information om vart du hämtar och lämnar nycklar kommer när flytten närmar sig.

Hemförsäkring
Det är viktigt att ha en gällande hemförsäkring, om du inte har en hemförsäkring rekommenderar Uppsalahem dig att skaffa en snarast. Kontakta ditt försäkringsbolag i samband med en evakuering för att se vad som gäller för just din försäkring, en del av bohaget kommer kunna stå kvar i lägenheten under renoveringen och det du behöver tar du med dig till det tillfälliga boendet.

Uppsalahems försäkring täcker endast skador som drabbar fastigheten vilket innebär att hyresgästen bör ha en hemförsäkring för sina egna ägodelar.

Adressändring

Under tiden renoveringen pågår ska hyresgästernas post skickas till den tillfälliga bostadsadressen. Detta kallas tillfällig adressändring. Skulle du valt att flytta till en annan bostad innan renoveringen beställer du en permanent adressändring och behöver då även ändra adress på skatteverket.se.

Både tillfällig och permanent adressändring måste beställas av hyresgästen själv. Enklast görs detta på: www.adressandring.se men det går också bra att ringa adressändrings kundtjänst på telefon 0771–97 98 99.

Tänk på att beställa denna tjänst i god tid. Uppsalahem ersätter hyresgästen för kostnaden för den tillfälliga adressändringen. Se nedan i rubriken ”ersättningar” för mer information om detta.

Hushållsel

Under tiden renoveringen pågår stängs elen av i din ordinarie lägenhet. Du behöver säga upp ditt el-abonnemang i samband med utflytten, och sen teckna ett nytt abonnemang när du ska flytta hem igen.

Du behöver även teckna ett abonnemang till ditt tillfälliga boende som du sedan säger upp när det är dags att flytta hem igen.

 

Flytt av fast telefoni och fiber

Inför flytten till det tillfälliga eller nya boendet samt vid återflytt måste hyresgästen själv beställa flytt av sin fasta telefoni samt fiber.