Vi vill informera dig om att vi under 2023 kommer vi att renovera taken där du bor. I samband med renoveringen kommer vi också att installera solceller på taken. Arbetet beräknas börja från och med vecka 22 och vara klart i januari 2024.

Takrenoveringen gör vi för att papptaken är gamla, ett papptak håller i cirka 40 år och behöver sen att bytas ut för annars finns det risk för vattenskador.

Renoveringen kommer att utföras av entreprenören PHP Plåtslageri.

 

Preliminär tidplan: 

Takrenoveringen kommer att ta cirka 4-6 veckor för varje tak. 

Arbetet kommer att börja på taken på August Södermans väg 3-5 och fortsätter sedan med taken i följande turordning: 

 1. August Södermans väg 7-11 
 2. August Södermans väg 13-17 
 3. August Södermans väg 19-23 
 4. August Södermans väg 57-61 
 5. August Södermans väg 63-67 
 6. August Södermans väg 69-73 
 7. August Södermans väg 75-79 
 8. August Södermans väg 81-85 

Tidplanen är preliminär och kan komma att behöva uppdateras under renoveringsprojektet pågår. 

Så här kommer arbetet med takrenoveringen att gå till: 

 • Vi kommer att byta takpapp, byta ut och måla träpanelen, stuprännan och den så kallade takfoten(den del av taket som sticker ut utanför fasaden).  

 • Vi kommer att använda en skylift på varje hus för att renovera taken. Skylift kommer att flytta runt huset beroende på vart vi ska utföra arbete. 

 • För att skydda er hyresgäster om något skulle ramla ner från taket under renoveringen kommer fallskyddsräcken att installeras på taken. 

 • Vid takbytet kommer vi även att byta vindsluckan, vilket kräver arbete i trapphuset.

 • Solcellerna kommer att installeras på taken efter att renoveringen är klar. Solcellerna kommer tillverka el som gör att vi sparar energi och minskar klimatpåverkan.Vi återkommer med mer information om detta.

 

Så här kommer renoveringen att påverka ditt boende: 

 • Arbetet kommer att pågå mellan kl. 07.00-16.00 från måndag till fredag.
 • Påverkan på utemiljön kommer bara vara under korta perioder när skyliften används och när material behöver föras in i området till angivna platser.

 • Takbytet kommer att medföra en del ljud och buller. Tack för din förståelse. 

 • Arbetet på taket ska inte behöva påverka hur du kan använda din uteplats förutom när skyliften används vid just din uteplats. 

 • När det är dags att byta vindsluckan i ditt trapphus kommer vi att meddela dig två veckor innan arbetet börjar. Arbetet kommer att medföra en del störande ljud och buller.

 • Under renoveringen det att förvaras material på en angiven plats i området.Har du fler frågor?

Du kan alltid prata med de som jobbar ute på gården med takbytet om du undrar något. I dagsläget är det här den information vi har om takbytet. Du kommer att få mer information när vi ska renovera taket på ditt hus. Du är alltid välkommen att kontakta Uppsalahem.