När du har fått ett kontrakt på en lägenhet (som inte är ett byte av lägenhet inom Studentstaden) så finns det några saker som du inte kan börja din boendetid med.

Du kan inte börja ditt boende med att:

•hyra ut din bostad i andra hand

•vara föräldraledig

•ta studieuppehåll

•bedriva studier på annan ort/land

Då du bott sex månader i bostaden kan du ansöka om tillstånd för detta.