När Uppsalahems styrelse har fattat beslut om att sätta igång renoveringarna, påbörjas arbetet enligt vår renoveringsprocess. För att du ska känna dig trygg med ditt boende hos oss kan du här läsa och se hur processen går till.

Christer Nordström, pensionerad presstalesperson för Uppsalapolisen, berättar om hur evakueringen och renoveringen gick till på Kvarngärdet i Uppsala.


En renovering består av en rad olika delmoment som kan ta olika lång tid beroende på renovering omfattning, tillstånds-givande av bygglov, godkännande från hyresgästerna, hyres- förhandling och upphandling. Ibland blir ombyggnationen så omfattande att man under tiden inte kan bo kvar i sin lägenhet. 

  1. En tid innan renoveringen får du förberedande, löpande information via möten och brev. Vi prioriterar alltid en bra dialog med både hyresgästerna och Hyresgästföreningen. För oss är hyresgästernas synpunkter och idéer viktiga för att det slutliga resultatet ska bli så bra som möjligt.
  2. Du får möjlighet att boka in ett personligt möte med ombyggnadssamordnaren, där du kan framföra dina önskemål och synpunkter för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt.
  3. Du tar ställning till och lämnar in ett godkännande av renoveringspaket till din ombyggnadssamordnare.
  4. Du får i god tid information om vart ditt tillfälliga boende blir.
  5. Du flyttar till ditt tillfälliga boende när din lägenhet renoveras.
  6. Dags att flytta hem. 
  7. Några månader efter att renoveringen är klar får du möjlighet att besvara en enkät om hur du upplevt processen.

 

Leena Wiberg bodde på Kvarngärdet i Uppsala när det renoverades mellan 2008 och 2014. I denna video berättar hon om bemötandet av Uppsalahem.