Lägenhetsmoduler kommer på plats

Den 6/12 börjar iordningställandet av lägenhetsmodulerna på parkeringsgården i Eriksberg.

Rivning av parkeringsgård

Den 6/11 påbörjar Byggconstruct rivningen av muren runt parkeringsgården. Därefter kommer området att förberedas för de 32 lägenhetsmodulerna med el och vvs. Arbetet beräknas vara avslutat den 28/2 2018.  

Har du frågor om arbetet, vänligen kontakta ditt distriktskontor Uppsalahem Västra på vastra@uppsalahem.se eller 018-727 36 63