Eriksbergsområdet har potential att bli en större, mer levande och mer tillgänglig stadsdel. Ett unikt tillfälle finns nu att forma Eriksberg till ett än mer attraktivt och anpassat område utifrån morgondagens önskemål och krav. Uppsalahem vill både renovera bostäder och ge fler möjlighet att bo i Eriksberg.

Eriksberg har en lång historia

Eriksberg byggdes under 60-talet och över 20 000 dagar har gått sedan dess. Varje dag sedan 60-talet har lampor tänts och släcks, hissar har åkt upp och ner, kläder har tvättats, tallrikar har diskats och barn har badat. Husets rör och elledningar är med all rätt slitna och behöver bytas ut. För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till finns det mycket som är nödvändigt att göra. Samtidigt som vi bygger om vill vi passa på att göra lägenheterna mer funktionella och hållbara över tid.

 

Nu presenterar Uppsalahem Eriksbergsmodellen

Eriksbergsmodellen är framtagen efter dialog med hyresgästerna och en önskan om att renovera i olika nivåer. Utgångspunkten för vår nya modell är att du som hyresgäst är i centrum. Målet är att alla ska kunna hitta en nivå som passar och på så vis kunna bo kvar i och fortsätta att trivas i Eriksberg. Renoveringen utgår därför från en fast basnivå som gäller för hela huset och som därefter kan kombineras med frivilliga val.