Eriksberg ska bli en klimatsmart och hållbar stadsdel. Klimatsmart genom att nya hållbara lösningar som till exempel solceller och solpaneler installeras.

Bra kollektivtrafik med hög turtäthet nära bostaden och effektiv återvinning är andra delar i ett klimatsmart bostadsområde. Hållbart socialt blir området bland annat genom att skapa olika upplåtelseformer; ålderdomshem, förskola, hyresrätter och bostadsrätter runt samma innergård kan skapa en levande och integrerad stadsdel. Hållbart ekonomiskt blir området bland annat genom att handel, arbetsplatser och service integreras i området.