En tätare bebyggelsemiljö kommer att öka områdets attraktivitet hos både näringslivet och invånarna.

Husen ska utformas så att området kan förändras över tid. En ny gatustruktur ska binda samman bostadsområdena. Skapa förutsättningar för handelsstråk och göra det enkelt för invånarna att ta sig från ett ställe till ett annat.

Här ska det vara möjligt och självklart för egenföretagaren att ha sitt kontor, för cykelreparatören att ha sin verkstad och för blomsterhandlaren att driva sin affär. Detta kommer att ge Eriksberg atmosfär, karaktär och vitalitet både på dag- och kvällstid och kommer att skapa trivsel och trygghet. I framtidens Eriksberg kommer "härservice" att bli ett välkänt begrepp.