Eriksberg ska bli en levande och tillgänglig stadsdel där människors krav på välbefinnande, livskvalitet och upplevelser ska tillgodoses.

Mötesplatser som ger förutsättningar för liv och rörelse under dygnets alla vakna timmar. Affärer, kontor och restauranger ska samsas med lugna gator med närhet till grönområden och naturreservat. Områdets olika delar skapar spänning och tillfredsställer både behovet av möten och behovet av rekreation för alla åldrar.