Gamla hus kommer att renoveras samtidigt som nya kommer att byggas.

Helhet kommer att skapas genom variation när det gäller form och färg, höga och låga hus, hus med stadskänsla och hus med möjlighet till trädgård och odling. Området kommer att hållas samman av ett gatunät som ska bestå av olika typer av gator med varierande bredd, karaktär och funktion såsom stadsgator, gåfartsgator, gågator och cykelbanor.