Eriksbergsmodellen är Uppsalahems nya renoveringsmodell, framtagen efter dialog med hyresgästerna och en önskan om att renovera i olika nivåer. Utgångspunkten för vår nya modell är att du som hyresgäst är i centrum.Marmorvägen 9 - Ditt hus behöver renoveras

Huset du bor i på Marmorvägen 9 byggdes under 60-talet och över 20 000 dagar har gått sedan dess. Varje dag sedan 60-talet har lampor tänts och släcks, hissar har åkt upp och ner, kläder har tvättats, tallrikar har diskats och barn har badat. Husets rör och elledningar är med all rätt slitna och behöver bytas ut. För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till finns det mycket som är nödvändigt att göra. Samtidigt som vi bygger om vill vi passa på att göra lägenheterna mer funktionella och hållbara över tid.

Eriksbergsmodellen ger dig valmöjligheter

Uppsalahem har tagit fram en renoveringsmodell där varje hyresgäst själv väljer nivå på renoveringen utifrån behov, önskemål och boendesituation – Eriksbergsmodellen. Innehållet i modellen kommer att se olika ut beroende på husets renoveringsbehov. Renoveringen startar på Marmorvägen 9 och kommer att fortsätta under 10-15 år i hela Eriksberg. Tidsplanen hittar du här.

Eriksbergsmodellen innehåller flera delar. En fast basnivå kan kombineras med ett flertal frivilliga val. Basnivån varierar från hus till hus men den omfattar den mest grundläggande renoveringen som till exempel badrum, ventilation och ny el. Att bara välja basnivån innebär en så låg hyreshöjning som möjligt. Basnivån går inte att välja bort eller förändra. I tillägg har du som hyresgäst möjlighet att göra val som t.ex. renovera köket, byta ut golv och måla om/tapetsera väggar samt välja till exempelvis diskmaskin. Den som vill har alltså möjlighet att få sin lägenhet helt renoverad.

Ny hyra efter renoveringen

Efter renoveringen kommer din hyra att bli högre. Hur mycket den höjs beror på grundhyran, basnivåns innehåll och om du har gjort några val. Du har stor möjlighet att själv påverka sluthyran och den beror på hur många val du gör. 

Hyran (kostnad för basnivå och val) förhandlas med Hyresgästföreningen och när vi är överens, kommer vi att meddela dig din nya hyra. 

Hur gör jag mina val?

När det är dags för dig att göra dina val, kommer ombyggnadssamordnarna att kontakta dig. I vår visningslokal kommer de olika valen för badrum, kök, golv och väggar finnas att titta på. Där finns också våra ombyggnadssamordnare, som kan hjälpa dig med de olika valen. Ett nytt badrum ingår i basnivån – och du behöver välja färg på kakel och klinkers.

Vi hjälper dig med tillfälligt boende

Renoveringen av din bostad beräknas ta 4–6 månader och då går det inte att bo kvar. Vi kommer att hjälpa dig att hitta ett tillfälligt boende – ombyggnadssamordnarna kommer att boka in ett personligt möte med dig i god innan det är dags för tillfällig flytt och gå igenom detaljerna. Behöver du flytthjälp kan vi hjälpa till med det. Vill du hellre göra det själv, får du en flyttersättning av oss. 

Hur har Eriksbergsmodellen tagits fram?

Uppsalahem har tagit fram modellen och i runda bordssamtal med hyresgäster och Hyresgästföreningen diskuterat de olika delarna. Utifrån samtalen och diskussioner med vår förvaltning har vi gjort justeringar, så att modellen ska passa så många som möjligt.   

När startar ombyggnationen?

Ombyggnationen beräknas starta på Marmorvägen 9 under sommaren/hösten 2018. 

Hur lång tid tar renoveringen av Eriksberg? 

Hela Eriksberg består av 1 500 bostäder och vi beräknar att det kommer att ta ca 10-15 år att renovera samtliga bostäder. För den första etappen på Marmorvägen 9 beräknar vi att det tar mellan 4-6 månader att renovera din lägenhet.  Se hela tidplanen här

Kan jag påverka min hyra?

Eriksbergsmodellen innehåller flera delar. En fast basnivå kan kombineras med ett flertal frivilliga paket. Basnivån omfattar den mest grundläggande renoveringen
som badrum, ventilation och ny el och innebär en så låg hyreshöjning som möjligt. 
Basnivån går inte att välja bort eller förändra. I tillägg har du som hyresgäst möjlighet att göra tillval som t.ex. renovera köket, byta ut golv och måla om/tapetsera väggar samt välja till vitvaror. Den som vill har alltså möjlighet att få sin bostad helt renoverad.

Vilka nivåer på renoveringen kan jag välja mellan?

En basnivå med de allra nödvändigaste renoveringarna omfattar alla lägenheter och den kan du inte välja bort. Utöver det kan du (gäller Marmorvägen 9) välja ett nytt kök, nya golv och målning/tapetsering av väggar samt t ex diskmaskin.
Vad som exakt kommer att gälla för senare etapper i Eriksberg, meddelar vi dig i god tid innan renoveringarna startar. 

Kan jag välja bort renoveringen av min lägenhet?

Nej.

Hur hög blir min nya hyra?

Efter renoveringen kommer din hyra att bli högre. Din lägenhet får en individuell hyresförändring när renoveringen är klar. Förändringen beror på vilken hyresnivå du har idag, basnivåns kostnad samt vilka val du gör i samband med renoveringen. 

Hur förhandlas hyran?

Den nya hyran för basnivån och för valen förhandlas med Hyresgästföreningen.

Vad är nödvändigt att göra?

För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till behöver vi renovera basen. Vad som behöver göras kan komma att ändras från fastighet till fastighet. För Marmorvägen 9 innebär basnivån att vi byter samtliga elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Vi byter till säkerhetsdörrar och sätter in ny ventilation. Alla badrum kommer genomgå en renovering.