När du flyttar ut från din bostad behöver vi besiktiga den. Vi kommer att kontakta dig och komma överens om en dag och tid som passar dig inom 10 dagar efter att uppsägningen är registrerad hos oss.

Vi kommer att kontrollera om det finns slitage i bostaden som eventuellt behöver åtgärdas. Observera att du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger vanligt slitage. Hål i dörrar och golv, inrökta lägenheter, omfattande skador på ytskikt samt trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Besiktningsprotokoll 

När din lägenhet är besiktad kan du se ditt besiktningsprotokoll under Mina Sidor. Protokollet visar om det finns något i bostaden som du själv måste göra något åt innan du flyttar. Om du behöver åtgärda något, så görs en ny besiktning. Har du några frågor om besiktningen är du välkommen att kontakta vårt kundcenter.

Student

Om du bor i studentbostad och vill vara med vid besiktningen behöver du boka en tid med oss. Du kan förboka en besiktning men inte första vardagen efter att avtalet upphör. Den första vardagen varje månad utför vi många besiktningar och har tyvärr inte möjlighet att göra tidsbokade besiktningar då nästa hyresgäst får tillträde klockan 12:00.

Om du vill närvara vid avflyttningsbesiktningen och ha möjlighet att åtgärda eventuella nedslag bör du i god tid och senast tre dagar i förväg kontakta kundcenter för att boka en tid. Bostaden måste vara utflyttad och städad vid besiktningen.

Om städningen inte godkänns vid besiktningen måste bostaden rengöras och du som hyresgäst debiteras hela kostnaden för städningen.