Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar genom att följa de regler som gäller för boende hos oss. 

Störs du av oljud från lägenheten intill? Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. den kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Det finns inga speciella tider på dygnet när det är tillåtet att ha musik, tv på hög volym, fest eller likande.

I första hand är det viktigt att undvika att du själv inte stör dina grannar. Grunden för ett gott boende är om alla kan visa hänsyn och förnuft. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickas ett formellt varningsbrev. Om den störande trots detta inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet. 

Anmälan till störningsjouren

När det kommer in en anmälan till vår störningsjour åker de till platsen och kontrollerar situationen. Om störningen pågår fortfarande och hörs väl tar man direkt kontakt med den störande hyresgästen och informerar denne om att kringboende känner sig störda. Alla händelser, även de som inte kan bekräftas, rapporteras till Uppsalahem. De dokumenterade störningarna leder alltid till en åtgärd och upprepade störningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Det kostar att störa
Om störningen bekräftas av det vaktbolag som åker ut på plats kommer den som stört sina grannar få en faktura på 995 kr. Det motsvarar Uppsalahems kostnader för hantering av ärendet. På så sätt får den som stör, själv får stå för den kostnad som uppstår och vi behöver inte använda några hyresintäkter till det. Det här är en viktig del i vårt trygghetsarbete med att minska antalet störningar.

Uppgifter vid anmälan om störning

När du anmäler en störning till oss eller vår störningsjour behöver du lämna ditt namn och telefonnummer. Anledningen till det är för att vi kan behöva nå dig för att få mer upplysningar eller när vi återkopplar efter att vi pratat med grannen. Det som är viktigt för dig att känna till är att vi aldrig lämnar ut uppgifter på vem som anmält störningen till den som stör dig. Du behöver alltså inte oroa dig att ditt namn lämnas ut för din granne. 

Exempel på vad som kan vara en störning: 

 • Hög musik.
 • Hundar som skäller högt och länge.
 • Badvatten som spolas sena kvällar och nätter.
 • Bråk och skrik i lägenheten.
 • Återkommande störande fester.
 • Borrande, sågande och spikande sena kvällar och nätter.
 • Tvättmaskiner och diskmaskiner som går sena kvällar och nätter. 
 • Övriga höga ljus och buller.

Vad är inte en störning? 

 • Små barn som låter/gråter är inte en störning. 
 • Milda ljud som genereras från grannar utan att de gör något som faller utanför ramen av vad som kan anses normalt. Till viss del kommer man alltid att höra sina grannar när man bor i ett flerfamiljshus. 
 • Om man kan stänga ute störningen, tex ljudet, ljuset, lukten, djuret och så vidare från sin lägenhet genom att stänga dörrar och fönster räknas det inte heller som en störning.