En andrahandshyresgäst får besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen när uthyrningen har varat längre tid än två år i följd.

Om du planerar att hyra ut din bostad i andra hand under längre tid än två år kan det därför vara lämpligt att upprätta ett särskilt avtal om att andrahandshyresgästen inte ska ha något besittningsskydd. 

Mer information