Om du inte ska bo i din bostad under en tidsbegränsad period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i andra hand. Du behöver tillstånd från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand.

Förutsättningar för andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din bostad i andra hand krävs att du har ett beaktansvärt skäl och du ska kunna styrka ditt skäl med ett intyg. Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning och beaktansvärda skäl på hyresnämndens hemsida.

Du måste alltid ha tillstånd från oss innan du börjar hyra ut din bostad i andra hand. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

Även att låna ut bostaden till en familjemedlem eller kompis räknas som en andrahandsuthyrning och kräver tillstånd.

Ansök om andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostad i andra hand behöver du skicka in en ansökan till oss. Handläggningstiden är ca 2-3 veckor från det att vi har fått in en komplett ansökan. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan önskat startdatum för andrahandsuthyrning. 

Du kan maximalt få tillstånd till att hyra ut din bostad 12 månader i taget. Mer information om andrahandsuthyrning och vilka krav som ställs finns på ansökningsblanketten.

Skälig hyra

Vid en andrahandsuthyrning har du som utgångspunkt rätt att från andrahandshyresgästen ta ut samma hyra som den du betalar till oss. Du har rätt att göra ett visst påslag för möbler om du hyr ut en möblerad lägenhet. Om du tar ut för hög hyra riskerar du att få betala tillbaka den del av hyran som är oskälig.