Om du inte ska bo i din bostad under en tidsbegränsad period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i andrahand. Du behöver alltid tillstånd från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand.

Att låna ut sin bostad till en familjemedlem eller kompis räknas också som en andrahandsuthyrning och kräver tillstånd. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

BEAKTANSVÄRDA SKÄL

En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andrahand är att du har det som kallas beaktansvärda skäl enligt hyreslagen.
Exempel på skäl som kan vara beaktansvärda:

Tillfälligt arbete på annan ort
Det måste vara en tillfällig anställning och orten måste ligga utanför pendlingsavstånd. Närliggande orter som exempelvis Stockholm räknas generellt sett som inom pendlingsavstånd. Till ansökan ska anställningsavtal bifogas.

Studier på annan ort
Orten måste ligga utanför pendlingsavstånd. Närliggande orter som exempelvis Stockholm räknas generellt som inom pendlingsavstånd. Till ansökan ska studieintyg bifogas.

Provbo med sambo
För att få provbo med sambo ska man inte ha bott tillsammans tidigare. Till ansökan ska utdrag om samtliga tidigare folkbokföringsuppgifter skickas med för både dig och din sambo. Man behöver kontakta Skatteverket för att få dessa uppgifter.

Längre utlandsvistelse
Till ansökan ska du skicka med intyg som styrker din resa, exempelvis flygbiljetter. Vid utlandsvistelse ska också en fullmakt bifogas.

SKÄLIG HYRA

Vid en andrahandsuthyrning får du inte ta ut en högre hyra från andrahandshyresgästen än den du betalar till oss. Om lägenheten hyrs ut med möbler och annan utrustning som exempelvis köksutrustning får du göra ett påslag på hyran med 0-15%. Du har också rätt att ta ut faktiska kostnader för exempelvis el, vatten, bredband och tv-kanaler. För att en ansökan ska godkännas behöver du därför specificera den hyra du ska ta ut av din andrahandshyresgäst.

Om du tar ut för hög hyra av din andrahandshyresgäst riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt. Du riskerar också att få betala tillbaka den del av hyran som är oskälig.

ANSVAR VID ANDRAHANDSUTHYRNING

Förstahandshyresgästen är under hela uthyrningsperioden fullt ansvarig för lägenheten. Som förstahandshyresgäst ansvarar du för att hyran betalas i tid, att andrahandshyresgästen inte orsakar störningar och att bostaden inte blir skadad under andrahandsuthyrningen.
Det kan därför vara bra att du undersöker andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet innan uthyrningen.

STUDENTBOENDE

För att hyra ut sitt studentboende till någon annan under sommarmånaderna juni, juli och augusti skickar du som står på kontraktet in en ansökan till oss via Mina Sidor. Det behövs inget studieintyg för uthyrning under sommaren.

Om studentboendet ska hyras ut i andrahand under sommarmånaderna samt den kommande termin måste den man vill hyra ut till styrka att den ska läsa heltid vid Uppsala universitet. Tänkt på att du som kontraktsinnehavare behöver styrka beaktansvärda skäl som till exempel: arbete, studier eller praktik på annan ort.

ANSÖKAN

Du kan ansöka om tillstånd genom att använda vårt formulär på Mina sidor eller fylla i en blankett och lämna in till oss. Till ansökan ska intyg som styrker ditt skäl för uthyrningen bifogas. Handläggningstiden är 2-3 veckor. Du får hyra ut din lägenhet max 12 månader i taget och totalt max 3 år.