Om du inte ska bo i din bostad under en tidsbegränsad period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i andra hand. Du behöver tillstånd från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Du kan ansöka om tillstånd genom att använda vårt formulär på Mina sidor eller fylla i en blankett och lämna in till oss.

Förutsättningar för andrahandsuthyrning

Du måste alltid ha tillstånd från oss innan du börjar hyra ut din bostad i andra hand. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. För att få hyra ut en bostad i andra hand krävs det att hyresgästen har ett beaktansvärt skäl. Det kan exempelvis vara studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, sjukhusvistelse eller provboende med partner under äktenskapsliknande förhållanden. Skälet ska styrkas med intyg, exempelvis studieintyg eller anställningsavtal. Vid provboende under äktenskapsliknande förhållanden krävs det att personerna inte har bott ihop tidigare. Andrahandsuthyrning på grund av provboende beviljas endast en gång och ska styrkas med intyg från skatteverket där samtliga tidigare folkbokföringsadresser framgår.

Även att låna ut bostaden till en familjemedlem eller kompis räknas som en andrahandsuthyrning och kräver tillstånd.

Ansök om andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostad i andra hand behöver du skicka in en ansökan till oss. Handläggningstiden är ca 2-3 veckor från det att vi har fått in en komplett ansökan. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan önskat startdatum för andrahandsuthyrning.

Du kan maximalt få tillstånd till att hyra ut din bostad 12 månader i taget. Skälet för andrahandsuthyrning och den tidperiod som skälet gäller för måste styrkas med intyg. Om skälet kvarstår efter att ett tillstånd har löpt ut kan tillståndet i vissa fall förlängas efter en ny ansökan om andrahandsuthyrning.

Vid utlandsvistelse behövs en fullmakt. Blanketten ”Fullmakt – Andrahandsuthyrning” ska då fyllas i och bifogas till ansökan om andrahandsuthyrning. Andrahandshyresgästen kan aldrig överta hyreskontraktet. Om förstahandshyresgästen inte ska flytta tillbaka till bostaden ska kontraktet sägas upp.

Skälig hyra

Vid en andrahandsuthyrning får du inte ta ut en högre hyra från andrahandshyresgästen än den du betalar till oss. Du har rätt att också ta ut faktiska kostnader för andra nyttigheter såsom el, bredband och tv-kanaler. Om lägenheten hyrs ut med möbler och annan utrustning ingår tex köksutrustning får du göra ett påslag på hyran med 0-15%. För att ansökan ska godkännas behöver du därför specificera den hyra du ska ta ut av din andrahandshyresgäst.

Om du tar ut för hög hyra av din andrahandshyresgäst riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt. Du riskerar också att få betala tillbaka den del av hyran som är oskälig.

Ansvar vid andrahandsuthyrning

Förstahandshyresgästen är under hela uthyrningsperioden fullt ansvarig för lägenheten. Som förstahandshyresgäst ansvarar du för att hyran betalas i tid, att andrahandshyresgästen inte orsakar störningar och att bostaden inte blir skadad under andrahandsuthyrningen.

Innan uthyrningen börjar är det bra om du dokumenterar redan kända skador och brister i bostaden samt upprättar ett hyreskontrakt mellan dig och andrahandshyresgästen. Det kan också vara bra att undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet innan du skriver kontraktet eftersom det är du som bär ansvaret mot oss under hela uthyrningsperioden.

Tänk på att du alltid måste ansöka och få ett godkännande av oss innan du kan hyra ut din bostad i andra hand.