Det är viktigt att du känner att din nya bostad är fräsch och städad när du flyttar in. Om det inte skulle vara det rekommenderar vi att du kontaktar Kundcenter.

Bostaden besiktas alltid innan du flyttar in men ibland händer det att en brist inte upptäckts på grund av exempelvis möbler som dolt eventuella skador.

Det är viktigt att du hör av dig inom åtta dagar om du skulle vara missnöjd. Fyll i och skicka in blanketten ”Mina synpunkter på bostaden” som du får när du flyttar in. Det är först efter att du flyttat in som vi kan åtgärda eventuella brister i bostaden. 

Webbformulär