Om du och den nuvarande hyresgästen kommit överens om att du ska flytta in tidigare än kontraktsdatumet bör denna överenskommelse vara skriftlig. 

Innan du kan hämta ut och kvittera dina nycklar behöver du och den nuvarande hyresgästen skriva under en blankett som ska tas med vid nyckelutlämning.

Om du har kommit överens med den tidigare hyresgästen om att du kan flytta in tidigare än vad som sägs i hyresavtalet, tar du själv över ansvaret för kontrollen av att städningen av bostaden är godkänd. Om ytterligare städning behövs får du stå för arbete och kostnader.

Dokument