Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) innebär att du som hyresgäst bara betalar för det vatten som du har använt.

Du kan enkelt se din vattenförbrukning och kostnad under fakturor på mina sidor.

Momsplikt på individuell mätning av el och vatten.

Från och med mars 2020 kommer moms för individuell mätning av el och vatten att specificeras på din hyresavi.

Tillhandahållande av bland annat el och vatten med individuell mätning och debitering (IMD) är momspliktigt och ska faktureras med moms. Det anser Högsta förvaltningsdomstolen som ändrade ett förhandsbesked från skatterättsnämnden.

Vad kommer detta innebära för dig som hyresgäst?

Det kommer inte medföra en merkostnad för dig som hyresgäst. Utan det innebär endast att Uppsalahem kommer att specificera momsen för IMD på hyresavin.

Detta avser endast hyresgäster som betalar för individuell mätning för el och/eller vatten.

Du påverkar din egen förbrukning

Fördelarna med individuell vattenmätning är att

  • Det är ekonomiskt, du som hyresgäst kan styra över dina kostnader då du endast betalar för det du faktiskt använder.
  • Det är rättvist, var och en betalar för sin förbrukning.
  • Det är miljösmart eftersom det minskar energianvändningen.  

Priset vi debiterar dig för varmt och kallt vatten baseras på våra leverantörers priser på vatten och värme. Det är svårt att på förhand säga vad din individuella vattenkostnad blir. Ett ungefärligt riktmärke är omkring 150–200 kr/person och månad.

Schablonkostnad de första två månaderna

De två första månaderna efter att du flyttat in får du betala för en uppskattad vattenförbrukning baserat på lägenhetens storlek. Därefter får du betala för det vatten du använder i efterskott. Som exempel, det vatten du förbrukar i februari betalar du för i april.

Eftersom vattenförbrukningen betalas i efterskott kommer du de två första månaderna efter att du flyttat in betala för en uppskattad vattenförbrukning, en schablon. Syftet är att du ska slippa få en restfaktura för de två sista månaderna om du väljer att flytta.

Visste du att

Genomförda utvärderingar visar att IMD ger en vattenbesparing; i vissa fall så mycket som 25 procent och en energibesparing på 10-15 procent!

Ta del av enkla energispartips.