Uppsalahem får pris av FN för projektet Klimaträtt. Pilotprojektet har hjälpt och inspirerat människor att på ett enkelt sätt minska sin klimatpåverkan.

Under 6 månader fick hyresgäster i Frodeparken testa att leva så klimatsmart som möjligt.

FN har meddelat att pilotprojektet Klimaträtt får pris. Klimaträtt har hjälpt och inspirerat människor att på ett enkelt sätt minska sin klimatpåverkan. Under 6 månader fick hyresgäster i Frodeparken testa att leva så klimatsmart som möjligt.

Vi försöker hela tiden ligga i framkant inom miljö och hållbarhet och nu får pilotprojektet Klimaträtt utmärkelsen av FN med motiveringen att det är ett av de mest innovativa och skalbara, globala exemplen på vad företag gör för att adressera och skapa lösningar för en minskad klimatpåverkan. 

Sekretariatet för Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar står bakom utmärkelsen genom sitt initiativ “Momentum for Change” och priset kommer att delas ut på FN:s klimatkonferens i mitten av november i Marrakesh.

Om projektet 

Klimaträtt är ett pilotprojekt som pågick under 2015. De boende i flerfamiljshuset Frodeparken fick under sex månader testa att leva så klimatsmart som möjligt. Till sin hjälp hade de en app där den kunde mäta deras dagliga klimatpåverkan inom boende, mat, transport och övrig konsumtion,

Nu efter pilotprojektet undersöks förutsättningarna för att ta erfarenheterna vidare i en uppskalning av projektet.

Uppsalahem var tillsammans med ICA initiativtagare till projektet som genomfördes tillsammans med WWF/Världsnaturfonden, Chalmers, ICA Banken, ICA Supermarket Torgkassen, Sunfleet, UL, Automile, Uppsala kommun och Metry.