Går det att minska klimatavtrycket i vardagen utan att uppleva det som en uppoffring? Det undersöktes i pilotprojektet Klimaträtt under 2015.

Hyresgäster minskar klimatavtrycket

I mars 2015 bjöds hyresgästerna i Uppsalahems hyreshus Frodeparken in till att under ett halvår få kunskap, inspiration och praktiska verktyg för att minska sitt personliga klimatavtryck.

Genom Klimaträttappen har deltagarna kunnat mäta sin klimatpåverkan inom mat, transporter, boende och övrig konsumtion. Syftet med appen har varit att underlätta till att göra mer klimaträtta val. Projektets mål har varit att se om vi som företag på kommersiella villkor kan hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan utan att de upplever uppoffringar och merkostnader.

Projektet resulterade i att aktiva deltagare på bara ett halvår minskade sina utsläpp med 31 procent inom områdena boende, transport och mat. Minskningen skedde utan stora uppoffringar. De viktigaste slutsatserna i projektet har varit att klimatsmart boende och medvetna val i vardagen har stor effekt på klimatavtrycket. Utmaningen i att förändra livsstil ligger i att ta sig över den första tröskeln, därefter upplever man att förändringen kan vara bestående.

Läs mer i rapporten Se, förstå och förändra din klimatpåverkan i vardagen

Mer om samarbetet och projektet

Klimaträtt är ett initiativ från Uppsalahem och ICA i samarbete med WWF, Chalmers Tekniska Högskola, ICA Banken, ICA Supermarket Torgkassen, UL, Sunfleet, Energimolnet, Automile och Uppsala kommun.