I augusti 2020 välkomnade vi Yirgalem, Kashan och Yusra till Uppsalahem, som deltagare i projektet Uppsalahem Femme. Projektet genomför Uppsalahem tillsammans med Uppsala kommun och det kommer att pågå under ett år.

Projektet är en del av Uppsalahems arbete med globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och mål 5 – Jämställdhet. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och är en förutsättning för en hållbar utveckling. Uppsalahem Femme som kommer att ge fyra kvinnor med utländsk bakgrund möjligheten att under ett år både få utbildning och komma ut i arbetslivet.

Deltagarna fick under hösten 6 veckor lång utbildning inom lokalvård, källsortering och yttre enklare fastighetsskötsel. Nu arbetar deltagarna halvtid hos Uppsalahem samtidigt som de studerar svenska språket (SFI) på halvtid.

– Att ge kvinnor i utanförskap en fot in på arbetsmarknaden är en viktig jämställdhetsfråga, men också en viktig bostadssocial fråga något vi arbetar aktivt med i vårt hållbarhetsarbete. Människors ställning på bostadsmarknaden styrs av kunskap och möjligheten att försörja sig. Vi hoppas att projektet kommer att ge ringar på vattnet, dels för deltagarna i projektet men också för våra hyresgäster där våra nya medarbetare kommer att vara en viktig del i att skapa trygga och trivsamma hem, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.

Under den tid som gått i projektet har deltagarna jobbat med bland annat med källsorteringen i ett av våra områden i Bäcklösa, Femme-gruppens närvaro och våra fastighetsförvaltares insatser i området gett positiva resultat.

Om det kan du läsa mer på sidan 19 i vår kundtidning Hemlängtan.