Trapphuset är en viktig utrymningsväg, därför är en brand där extra farlig. Lösa saker som barnvagnar, rullatorer och cyklar i ett rökfyllt trapphus kan hindra både vid utrymning och stå i vägen för räddningstjänsten.

Barnvagnar kan både orsaka och förvärra en brand eftersom de är lättantändliga, brinner snabbt och dessutom ger ifrån sig väldigt giftig rök. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) visar hur snabbt det kan gå om en brandvagn fattar eld

Barnvagnsrum

I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum som du kan nyttja. I annat fall ska barnvagnen förvaras i ett förråd eller i bostaden. Är du osäker på vart ditt barnvagnsrum finns så kan du kontakta oss. 

Visste du att?

Din barnvagn håller längre om den förvaras varmt och torrt i din bostad!