Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och det är därför viktigt att du inte förvarar saker i trapphuset och att du har rätt skydd i din lägenhet.

I varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare. Saknar du brandvarnare måste du göra en felanmälan. De brandvarnare som används reagerar även på fukt. Det kan göra att brandvarnaren går igång om du duschat väldigt varmt och sedan öppnar dörren till ditt badrum.

Som ansvariga för våra hyresgästers trygghet och säkerhet är vi tvungna att rensa undan och ta rätt på alla saker som står i trapphusen i våra fastigheter. Vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regler, som gör gällande att utrymningsvägar som trapphus och källargångar inte får användas som förvaringsplats. Dels kan sakerna, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset med giftig rök, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning. Titta gärna på MSBs film om vad du ska göra om det börjar att brinna i din bostad:

MSB - när det brinner hemma

Information