Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att pengarna till din hyra automatiskt överförs från ditt konto till Uppsalahem i slutet av varje månad.

Tidpunkt för dragning

Autogirot dras från ditt konto den sista dagen varje månad*. Endast en dragning görs och pengarna bokas upp bankdagen innan dragningsdagen. Du behöver därför ha täckning under båda dessa dagar. Om du saknar täckning när autogirot dras behöver du göra en manuell inbetalning. Alla uppgifter rörande dina inbetalningar hittar du på Mina Sidor under "Mina betalningar" eller i appen.

*Om den sista dagen i månaden infaller på en lördag, söndag eller helgdagbokas beloppet upp vardagen före helgen och dras från kontot första vardagen efter helgen.

 Tänk på att den som ska teckna autogiro måste vara den som står på hyresavtalet.

Anmälan av autogiro

Du anmäler autogiro enklast via din internetbank. Tänk på att bankgironumret för autogirobetalningar är 5012-5491. Du kan också anmäla autogiro på blanketten Autogiromedgivande. Ansökan måste inkomma till Uppsalahem innan den 9:de i månaden du önskar att autogirot ska börja dras. När du betalar hyra med autogiro skickas ingen hyresavi på papper ut.


Uppsägning av autogiro

Vill du säga upp ditt autogiro ska detta göras skriftligen direkt till din bank.

Anmäl till autogiro

För att betala hyran med autogiro måste du lämna ditt medgivande till banken. Det gör du på blanketten som heter Autogiromedgivande.