Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att pengarna till din hyra automatiskt överförs från ditt konto till Uppsalahem i slutet av varje månad.

Tidpunkt för dragning

Autogirot dras den sista dagen varje månad*. Endast en dragning görs och pengarna bokas bankdagen innan dragningsdagen. Du behöver därför ha täckning båda dessa dagar. Om du saknar täckning när autogirot dras måste du göra en manuell inbetalning. Alla uppgifter rörande dina inbetalningar finns om du loggar in på Mina Sidor under "Mina betalningar" eller direkt i appen.

* Exempel: Den sista infaller på en lördag, söndag eller helgdag. Pengarna bokas upp på vardagen före helgen och dras från kontot nästkommande vardag.

Tänk på att du måste stå på hyresavtalet för att teckna autogiro. 

Anmälan av autogiro

För att anmäla autogiro så kan du logga in på din internetbank och göra anmälan där. Då kan du följa hela beställningen. Tänk på att bankgirot för autogiro är 5012-5491.
Ansökan måste inkomma till oss innan den 9:de i månaden du önskar att autorgirot ska börja dras. När du får din avi så kommer det stå makulerat på inbetalningskortet.


Uppsägning av autogiro

Vill du säga upp ditt autogiro ska detta göras skriftligen direkt till din bank.

Anmäl till autogiro

För att betala hyran med autogiro måste du lämna ditt medgivande till banken. Det gör du på blanketten som heter Autogiromedgivande.