Hyran betalas i förskott och ska vara oss tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Du kan välja att betala din hyra vid autogiro, elektronisk faktura eller pappersfaktura.

Din grundhyra finns angiven i hyreskontraktet, där finns information om vad som ingår och inte i din hyra. Eventuella rabatter är inte medräknade, dessa kan du se på din hyresavi eller genom att logga in på mina sidor.

Vi erbjuder ytterligare två sätt för dig att betala din hyra: