För att den nya hyresgästen ska få flytta in i ett trevligt hem behöver allt vara helt. Om en skada har uppkommit behöver den åtgärdas.

En skada kan bero på oaktsamhet, försumlighet eller slitage. Vilket alternativ det än är behöver skadan anmälas till oss för att kunna åtgärdas.

När du gör en felanmälan på en skada i din bostad kommer en tekniker eller hantverkare att besöka dig för att göra en bedömning om hur skadan gått till. I de fall det är du som orsakat den, så kommer du att få stå för kostnaden, därför är det extra viktigt att du har en hemförsäkring.

Felanmäl en skada

När du behöver anmäla något fel i din bostad eller gemensamma utrymmen gör du det enklast här.