Ska du flytta behöver du säga upp bostaden. Hyr du även garage, parkeringsplats, förråd eller liknande upphör kontrakten att gälla samtidigt som ditt bostadskontrakt upphör.

Klicka här om du vill säga upp din bostad. 

Uppsägningstiden är normalt tre kalendermånader. Du kan se hur lång din uppsägningstid är på ditt kontrakt. Utflyttningsdagen är sedan den första vardagen i månaden. Utflyttningen ska vara klar klockan 12.00 på utflyttningsdagen, då ska bostaden, förråd och eventuellt garage, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid.

Under uppsägningstiden kommer din lägenhet att besiktigas och vi ber också om din hjälp för att kunna visa bostaden för nya potentiella hyresgäster.

Exempel

Säger du upp ditt hyresavtal den 15 september är uppsägningstiden oktober, november och december. Ditt hyresavtal upphör att gälla den 31 december. Utflytt blir sedan den 2 januari, eftersom 1 januari är en röd dag.

ANNAN UPPSÄGNINGSTID GÄLLER VID:

• Korttidskontrakt – 1 kalendermånad.
• Flytt till vård- eller omsorgsboende - 2 kalendermånader om dokument som styrker boendet lämnas in i samband med uppsägning.
• Dödsfall – 1 kalendermånad om uppsägning görs en månad inom dödsfallet och ett dödsfallsintyg med släktutredning samt fullmakt från övriga efterlevande lämnas in i samband med uppsägningen. Läs mer om uppsägning dödsbo här.

Det går inte att säga upp ett kontrakt som innehas av ett dödsbo via våra e-tjänster. Läs mer och ladda hem blankett för uppsägning här.

Du kan också välja att säga upp enbart ett förråd, p-plats eller garage. Det görs via e-tjänsten på mina sidor eller på blankett.

Hyresavtalet för förråd, p-plats och garage upphör att gälla tidigast tre hela månader/kalendermånader efter det datum som uppsägningen har kommit till Uppsalahem. (ex uppsägning 7 december - avflyttning 31 mars, uppsägning 31 december – avflyttning 31 mars). Parkeringar som sägs upp ska lämnas innan kl 12:00 på avflyttningsdagen.

Tänk på att vid uppsägning gäller behandling av personuppgifter för dig som hyresgäst.

 

Säg upp din bostad via mina sidor