Vi hjälper dig när det inte funkar. Om felet inte är akut är det enklast är att felanmäla via vår webbplats. Under kontorstid kan du också ringa till ditt distriktskontor.

Felanmälan

Om felet inte är akut är det enklast är att felanmäla via vår webbplats. Under kontorstid kan du också ringa till kundcenter 018-727 36 00.

Akuta fel

Om ett fel kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast anmäla felet till kundcenter. När kundcenter har stängt ringer du fastighetsjouren på telefonnummer 018-727 34 00.

När vi ska utföra servicearbeten i ditt hem behöver vi komma in hos sig!

Om du inte är hemma och vet att vi ska reparera något hemma hos dig behöver du säkerställa så att vi har möjlighet att komma in. Vi har ingen reservnyckel till din bostad(förutom till dig som bor i Studentboende). 
Här nedan kan du se hur du kan ge oss tillträde till din bostad.

NYCKEL I TUB

I merparten av våra fastigheter och lägenheter har vi installerat en nyckeltub i din ytterdörr. Om vi behöver tillträde till din bostad för att reparera något lägger du en nyckel i tuben så har vi möjlighet att komma in!

SERVICELÄGE

På vissa av våra dörrar har du möjlighet att sätta dörren i ett så kallat serviceläge, du ser på din dörr om du har serviceläge installerat. För att vi ska komma in behöver du sätta låset i serviceläge.


DU SOM BOR I STUDENTBOENDE

Våra studentbostäder har inte nyckeltub installerat i dörrarna. Om du bor i en studentbostad hos oss har vi reservnyckel som vi använder för att får tillträde till din bostad när vi åtgärdar fel i din bostad. 

 

 

Gör din felanmälan

Du kan enkelt gör din felanmälan via vår webbplats.