Även om det är härligt att njuta av mat direkt från grillen finns det en del saker du måste tänka på för allas trevnad och säkerhet. På grund av brandrisken en grill medför, önskar vi att du är aktsam och medveten om dina grannar och risker när du grillar på din uteplats.

Använd gärna de upprättade grillplatserna som finns i de flesta av våra områden. Saknas en sådan och du har en egen grill - välj en öppen plats på gården där du inte stör dina grannar. Av hänsyn till dina grannar och ökad brandrisk är inte tillåtet att grilla på din balkong om du inte använder el-grill.

Grilla säkert

Se till att det finns ett lock eller en brandfilt i närheten när du grillar. Då kan du kväva elden om olyckan är framme. Om du använder en engångsgrill, var alltid noggrann med att den är släckt och kall innan du slänger den i miljöstugan. Det är lätt hänt att gnistor från grillen antänder annat avfall vilket snabbt kan leda till en brand.

el-grill på Balkongen

Det är tillåtet att använda el-grill på balkongen. Även här önskar vi att du ska tänka på att dina grannar kan störas och att det fortfarande är viktigt att hålla grillen under uppsikt. Med hänvisning till den ökade brandrisken är inte tillåtet att grilla med något annat än el-grill på balkongen.