Varje år genomförs en förhandling mellan oss och Hyresgästföreningen rörande hyresnivåerna för bolagets bostäder.

Utöver detta sker ett antal mindre förhandlingar årligen som handlar om exempelvis justeringar av hyresnivåerna i samband med renoveringar och ombyggnationer. Om inget annat anges i hyresavtalet fastställs hyran genom förhandlingar mellan oss och Hyresgästföreningen.

Den så kallade förhandlingsklausulen som finns angiven i hyreskontraktet innebär att hyresgästen förbundit sig att följa de överenskommelser som hyresvärden och Hyresgästföreningens förhandlare nått fram till. 

Läs mer