De allra flesta gillar när snön kommer, inte minst till jul. Men visst kan den ställa till problem. När det snöar är alltid snöröjning och sandning högprioriterat hos oss.

Under vintertid följer vi väderleken via specialprognoser från SMHI och vi står även i beredskap utanför ordinarie arbetstid. Vi skottar allmänna ytor, entréer och besöksparkeringar på alla områden. 

Så här prioriterar vi

  1. Först snöröjer vi entréer och trappor så att du kan komma ut.
  2. Därefter tar vi gångvägar samt infarter till bilparkeringar. Hyr du egen parkeringsplats ansvarar du själv för att skotta den.
  3. Vi skottar besöksparkeringar, de är dock sist prioriterade efter ett snöfall.

 

Läs mer

För att få veta mer om hur vi arbetar med snöröjningen, läs här