Majoriteten av Uppsalahems bostäder hyrs ut med tillsvidarekontrakt, vilket innebär att du har ett förstahandskontrakt.

När du har ett tillsvidarekontrakt innebär det att kontraktet löper på utan tidsbegränsning och att du normalt har 3 kalendermånaders uppsägningstid.