Det breda samarbetet mellan många olika partners gör att vi har kunnat erbjuda deltagarna klimatvänliga alternativ, kunskap och inspiration inom de viktigaste konsumtionsområdena: boende, mat och transporter.

Uppsalahem är tillsammans med ICA initiativtagarna till projektet, som drivs tillsammans med UL, Sunfleet, ICA Torgkassen, ICA Banken och Automile.

Ett brett samarbete

Energimolnet som har byggt Klimaträttappen och har beräknat avtrycket från deltagarnas hushållselsanvändning. Forskare från Chalmers har stått för beräkningar och för utvärderingen av projektet. WWF Världsnaturfonden har bidragit med kunskap framför allt inom matområdet och Uppsala kommun med de kommunala aspekterna av projektet.

Hur påverkar boendet klimatet?

Deltagarna i Klimaträtt minskade sitt klimatavtryck från boendet med i genomsnitt 32 % av att flytta till det klimatsmarta huset Frodeparken som är Svanenmärkt och har Nordens största solcellsfasad. De två viktigaste orsakerna till minskningen är att Uppsalahem köper biobaserad, koldioxidneutral fjärrvärme till Frodeparken och att elanvändningen minskade. Läs mer