Uppsalahem vill erbjuda lite extra trygghet till dig som är 65 år eller äldre. Seniorbostad med gemensamhetslokal har en egen värdinna och bostäderna är anpassade för att underlätta din vardag. 

Uppsalahems seniorboende med gemensamhetslokal

ATT BO I EN SENIOEBOSTAD MED GEMENSAMHETSLOKAL

Du som är boende i Två Torn 1, Luthagen har tillgång till en gemensam lokal som inbjuder till umgänge med de andra boende. Det finns möjligheter att äta tillsammans och det finns en värd eller värdinna på plats för att främja gemenskap och aktiviteter. 

I seniorboendet finns bekvämligheter så som hiss från mark-, eller källarplan, rullatorförråd, tvättmaskin i den egna bostaden, induktionshäll och inbyggnadsugn i kök. Badrummen är anpassade för dig som har svårt att röra dig, det finns inga eller låga trösklar i bostaden. Vi kan erbjuda bostäder i storlekarna 1-3 rum och kök (mellan 42 och 84 kvm). I huset finns tillgång till närservice vid Mimmi Ekholms plats. 

HEMTJÄNST I SENIORBOSTÄDER

Du som bor i en seniorbostad och som på grund av nedsatt fysisk förmåga är i behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst eller trygghetslarm. Hemtjänsten beviljas utifrån dina individuella behov och kan omfatta service och omvårdnadsinsatser. Du ansöker om hemtjänst hos Uppsala kommun 018-727 00 00 eller besök Uppsala kommuns webbplats.