Om du har tappat en nyckel och vill tillverka en kopia, eller beställa ett låsbyte, kan du direkt ta kontakt med Great Security som vi har avtal med.

Kostnaden för låsbyte, samt eventuella merkostnader får du själv betala. Vid låsbyte kvällstid tillkommer även en jouravgift. 

Om du har låst dig ute

Om det finns en extra nyckel i ditt tublås kan vi hjälpa dig, annars får du vända dig till Great Security som hjälper dig. På kvällar och helger kan du ta kontakt med vår jour på telefonnummer 018-727 36 00.

Kostnaden för utryckningen och det arbete som behövs kommer du själv att få betala för. Du kan kolla med din hemförsäkring vad som gäller i ditt fall.  

Kom ihåg att vi endast kan öppna för kontraktsinnehavaren, som ska kunna legitimera sig. 

Borttappade nycklar

Om du har tappat bort en nyckel eller elektronisk nyckelbricka ska du genast kontakta Great Security så att de kan spärra den elektroniska nyckeln. Tänk på att låset på din lägenhetsdörr behöver bytas. Du som hyresgäst står för kostnaden för nytt lås och nycklar.

Om du tappat nyckeln till porten eller andra gemensamma utrymmen kontaktar du kundservice för att köpa nya nycklar.

Här hittar du mer information