Självklart får du som har ett förstahandskontrakt på en lägenhet eller ett radhus ha inneboende så länge du själv du själv bor permanent i bostaden. 

Självklart får du som har ett förstahandskontrakt på en lägenhet eller ett radhus ha inneboende. En förutsättning för att det ska räknas som en inneboende är att du själv bor kvar permanent i bostaden. Om du inte gör det är det en olovlig andrahandsuthyrning och du kan då bli av med ditt kontrakt.

Du som hyresgäst får inte tjäna pengar på din hyresrätt genom att sänka dina egna boendekostnader på den inneboendes bekostnad. Därför måste hyran du tar ut av din inneboende vara proportionerlig i förhållande till hur stor del av din bostad som inneboenden hyr. Vissa tillägg får göras för möbler, utrustning och andra nyttigheter. Om du har flera inneboenden får den sammanlagda hyran som dessa betalar inte överstiga förstahandshyran.

Om du tar ut en för hög hyra av din inneboende riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt.

Några exempel på hur man räknar ut en skälig hyra

Exempel 1: En förstahandshyresgäst hyr ut ett 15 m² stort rum i sin trea om 60² till en inneboende. Hyran som förstahandshyresgästen betalar för hela lägenheten uppgår till 5 000 kronor. Förstahandshyresgästen disponerar för egen del ett rum som också är 15 m². Båda har tillgång till vardagsrum, kök, badrum och hall. De gemensamma ytorna uppgår till 30 m², dvs. var och en kan sägas disponera 15 m² av dessa ytor. Den inneboende ska efter en proportionering inte betala mer än halva förstahandshyran ([15 m² + 15 m² ] / 60 m² ), dvs. 2 500 kronor.

Exempel 2: En förstahandshyresgäst bor i en fyra om 120 m² och betalar 9 000 kronor i hyra. Hon hyr ut två lika stora rum och ett mindre badrum till två inneboende. Delen som hyrs ut uppgår sammanlagt till 40 m², dvs. 20 m² per inneboende. Hon behåller för egen del ett rum och ett badrum om sammanlagt 20 m². Gemensamma ytor i lägenheten utgörs av vardagsrum, kök och hall om sammanlagt 60 m², dvs. var och en i lägenheten kan sägas disponera 20 m² av de allmänna ytorna. Var och en av de inneboende ska inte betala mer än en tredjedel av förstahandshyran ([20 m² + 20 m² ] / 120 m² ), dvs. 3 000 kronor

tips till dig som vill skaffa en inneboende

Kolla upp personen! Be om referenser, kolla betalningsanmärkningar.

Skriv kontrakt! Mallar hittar du på hyresgästförenings webbplats. 

Bo kvar själv! Annars är det en olovlig andrahandsuthyrning och du kan bli av med ditt kontrakt.