Vid dödsfall gäller 1 kalendermånads uppsägning om uppsägningen görs inom en månad efter dödsfallet. Det ska i samband med uppsägningen lämnas in ett dödsfallsintyg med släktutredning samt fullmakt från övriga efterlevande.

Vad händer efter uppsägningen?

När uppsägningen kommit in börjar uthyrningsprocessen. Vi kontaktar dödsbodelägarna och en skriftlig bekräftelse på uppsägningen kommer på posten. Sen ska lägenheten besiktas, visas och städas på den tiden som är kvar tills den är uppsagd. Läsa mer om utflytt.

Besiktning 

Det första som sker är att vi kontaktar dödsbodelägarna för att boka tid för besiktning av lägenheten. På grund av den korta uppsägningstiden är det nödvändigt att besikta bostaden snabbt efter att uppsägningen kommit in. Detta för att det ska finnas tid till att åtgärda eventuella anmärkningar och/eller få uppgifter om kostnader för dödsboet innan uppsägningstiden har gått ut.

Visning

Lägenheten behöver sedan visas. Har Dödsbodelägarna själva möjlighet att visa lägenheten görs visningen av dem annars kan Uppsalahem sköta visningen. Det är inte nödvändigt att tömma lägenheten innan visning.

Städning

När uppsägningstiden gått ut ska även bostaden vara städad. Det är dödsbodelägarnas ansvar att lägenheten blir tömd och städad i tid. 

Tänk på att

Det är viktigt att alla dödsbodelägare skrivit under uppsägningen alternativt att alla skrivit på en fullmakt som så bifogas uppsägningen. 

Dokument