I våra bostäder kan du koppla in din fasta telefon på olika sätt beroende på var du bor. Många av våra bostäder har det vanliga telenätet kvar för telefon, om din bostad är uppkopplad till nya fibernätet så kan du välja IP-telefoni via fiber.

IP-telefoni fungerar som vanlig fast telefon men du ringer via fibernätet istället för i det vanliga telefonjacket. Du behöver teckna ett avtal med någon av de tjänsteleverantörer som finns med i fibernätet och få utrustning hemskickad innan du kan börja använda den nya telefonitjänsten.

Trygghets- eller säkerhetslarm

I lägenheter där det bara finns fiber och inget traditionellt telefonjack behöver du kontakta Uppsala kommuns trygghetsjour för alternativ lösning på telefon 018-727 51 70. 

När det inte fungerar

Om du har frågor eller om du får problem med ditt bredband, IP-telefoni- eller TV-tjänst så kontakta den tjänsteleverantör du tecknat avtal med. 

Så här gör du

Om du är osäker på hur du ska göra kan du följa vår guide.

 

så här gör du

Via tjänsteportalen kan du välja mellan olika erbjudanden som tjänsteleverantörerna har i fibernätet.