I nästan alla Uppsalahems hus finns idag ett öppet fibernät. Fibernätet gör att det blir möjligt att ta del av modern kommunikationsteknik för internet, TV och telefonitjänster. Alla tjänsterna och leverantörer finns samlade i en tjänsteportal som hanteras av kommunikationsoperatören, Open Universe.

Uppsalahems öppna nät ger alla som bor hos oss möjlighet att välja mellan flera olika leverantörer och prisnivåer av internet, TV och telefonitjänster.

I fibernätet finns många olika tjänsteleverantörer som konkurrerar med varandra. För dig som kund betyder det att priserna hålls nere och valfriheten blir större. Tjänsteleverantörerna väljer själva om det vill gå med in i Uppsalahems fibernät genom att teckna avtal med Open Universe, som är kommunikationsoperatör i nätet. Idag finns ett 15-tal tjänsteleverantörer med olika erbjudanden samlade i tjänsteportalen.

Se hela utbudet