Uppsalahem är en av initiativtagarna till projektet Klimaträtt, som har bidragit till att projektdeltagarna som bor i flerfamiljshuset Frodeparken har minskat sitt klimatavtryck med 31 procent.

Om alla svenskar skulle uppnå lika stora utsläppsminskningar så skulle det motsvara hälften av Sveriges mål för minskade utsläpp till 2020.

Klimaträtt har hjälpt och inspirerat människor i flerfamiljshuset, Frodeparken att på ett enkelt sätt minska sin klimatpåverkan. Med Klimaträttappen har de boende haft möjlighet att mäta sin dagliga klimatpåverkan inom boende, mat, transport och övrig konsumtion. Tanken med projektet har varit att se om vi som företag på kommersiella villkor kan hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan utan att de upplever uppoffringar och merkostnader.

- Kommer man väl över tröskeln, så är det mycket enklare än vad man tror att leva klimatsmart. Ett mer klimaträtt boende som är uppvärmt med koldioxidneutral fjärrvärme och där de boende gör något så enkelt som att släcka lamporna när man går hemifrån – det kommer man långt med, säger Linda Ryttlefors, kommunikationschef på Uppsalahem.

- Det är spännande att projektresultatet visar att mat är det område där deltagarna säger sig ha varit mest engagerade och att de på så kort tid lyckats åstadkomma en betydande minskning av sitt klimatfotavtryck. För oss gäller det nu att titta på hur vi kan jobba vidare med detta, säger Maria Smith, miljöchef på ICA.

Projektet resulterade i att aktiva deltagare på bara ett halvår minskade sina utsläpp med 31 procent inom områdena boende, transport och mat. Minskningen skedde utan stora uppoffringar. De viktigaste slutsatserna i projektet har varit att klimatsmart boende och medvetna val i vardagen har stor effekt på klimatavtrycket. Utmaningen i att förändra livsstil ligger i att ta sig över den första tröskeln, därefter upplever man att förändringen kan vara bestående. Våra klimatavtryck speglar våra olika personligheter och livsstilar och kräver olika lösningar för att skapa motivation och förändring.

Läs också om vad klimaträtts deltagare Niklas och Katarinas  tar med sig från projektet!