Om du inte längre ska bo i din bostad kan du under vissa förutsättningar överlåta ditt hyreskontrakt till någon annan. Du kan skicka in en ansökan om överlåtelse till oss via formulär på Mina sidor eller lämna in en blankett till oss.

Förutsättningar för överlåtelse

För att kunna överlåta ditt hyresavtal behöver du skicka in en ansökan till oss. Uppsalahem har en handläggningstid på ca 3-4 veckor från det att vi har fått in din kompletta ansökan. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan önskad tidpunkt för överlåtelse. 

Du kan överlåta bostaden till din make, maka, registrerad partner eller sambo vid skilsmässa, separation eller dödsfall. En förutsättning för att du ska kunna överlåta bostaden är att ni har bott tillsammans i bostaden.

Under vissa omständigheter kan du även överlåta bostaden till en närstående såsom förälder, barn eller syskon. Det kan endast ske under förutsättning att ni har bott tillsammans och har haft gemensamt hushåll under de senaste 3 åren. Den som tar över hyresavtalet måste uppfylla våra kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst.

Maka/make eller registrerad partner

Vid skilsmässa har maka/make eller registrerad partner möjlighet att överta hyreskontraktet under förutsättning att bostaden har använts gemensamt. Till ansökan ska tingsrättens beslut om äktenskapsskillnad, bodelning samt personbevis från skatteverket bifogas.

Vid maka/makes eller registrerad partners bortgång kan kontraktet övertas under samma förutsättningar som ovan. Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning” samt personbevis från skatteverket bifogas.

Sambo

Sambo har möjlighet att överta hyreskontraktet vid en separation under förutsättning att lägenheten har anskaffats för gemensamt bruk. Det innebär att bostaden ska ha skaffats för parternas gemensamma användning och inte att den andra parten har flyttat in i bostaden senare. Till ansökan ska bodelning samt personbevis från skatteverket bifogas. Vidare ska nuvarande hyresgäst styrka sitt nya boende, detta kan exempelvis ske genom en kopia på nytt bostadsavtal.

Vid sambos bortgång kan kontraktet övertas under samma förutsättningar som ovan. Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning”, bodelning samt personbevis från skatteverket bifogas.

Närstående

Det är möjligt att överlåta hyreskontraktet till en närstående, såsom förälder, barn, syskon eller sambo under förutsättning att parterna har bott tillsammans och haft gemensamt hushåll under de senaste 3 åren. Den som önskar ta över hyresavtalet måste uppfylla Uppsalahems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. Till ansökan ska personbevis från skatteverket bifogas. Vidare ska nuvarande hyresgäst styrka sitt nya boende, detta kan exempelvis ske genom en kopia på nytt bostadsavtal. Uppsalahem kan komma att begära annan komplettering som stryker att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Överlåtelse av hyreskontrakt till närstående kan bli aktuellt vid dödsfall.

Överlåtelse kan ske under samma förutsättningar som ovan men det är dödsboet som ska ansöka om överlåtelsen. Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning”, samt personbevis från skatteverket bifogas.

Överlåtelse av hyreskontrakt - BLankett