Om du inte längre ska bo i din bostad kan du under vissa förutsättningar överlåta ditt hyreskontrakt till någon annan.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖVERLÅTELSE AV HYRESKONTRAKT

Det är i vissa fall möjligt att överlåta hyreskontraktet till en närstående, såsom förälder, barn, sambo eller make under förutsättning att ni har bott tillsammans i lägenheten och haft gemensamt hushåll under minst 3 år.
Den som önskar ta över hyresavtalet måste uppfylla Uppsalahems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst.
Du får inte överlåta ditt kontrakt om du själv tänkt bo kvar i lägenheten. Du måste därför kunna styrka ditt nya boende, detta kan exempelvis ske genom en kopia på nytt bostadsavtal.

ANSÖKAN

Du kan ansöka om överlåtelse genom att använda vårt formulär på Mina sidor eller fylla i en blankett och lämna in till oss. Handläggningstiden är 1-2 månader.
Det är hyresgästen som ska styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Till ansökan ska intyg om nytt boende bifogas. Om en ansökan inte är komplett ska den på Uppsalahems begäran kompletteras.
Vid överlåtelse av kontrakt för dödsbo ska dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket bifogas ansökan. Det är dödsbodelägarna som då ska skriva under ansökan.

BRA ATT VETA

Tänk på att du inte kan överlåta ditt hyreskontrakt om du har för avsikt att bo kvar. Det går inte att överlåta ett kontrakt till en inneboende eller kompis.
Det är inte tillåtet att begära, avtala om, ta emot eller lämna ersättning vid överlåtelse av ett hyreskontrakt. Det är brottsligt och den som gör det riskerar böter eller fängelse. Om ersättning är inblandat i en överlåtelse riskerar man att bli av med sitt hyreskontrakt.