Om du inte längre ska bo i din bostad kan du under vissa förutsättningar överlåta ditt hyreskontrakt till någon annan. Du kan skicka in en ansökan om överlåtelse till oss via formulär på Mina sidor eller lämna in en blankett till oss.

Information om överlåtelse av hyreskontrakt

Det är i vissa fall möjligt att överlåta hyreskontraktet till en närstående, såsom förälder, barn, sambo eller make under förutsättning att parterna har bott tillsammans och haft gemensamt hushåll under de senaste åren. Den som önskar ta över hyresavtalet måste uppfylla Uppsalahems kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. Nuvarande hyresgäst ska också kunna styrka sitt nya boende, detta kan exempelvis ske genom en kopia på nytt bostadsavtal.

Det är hyresgästen som ska styrka att förutsättningar för överlåtelse är uppfyllda. Om en ansökan inte är komplett ska den på Uppsalahems begäran kompletteras.

Bra att veta

Tänk på att du inte kan överlåta ditt bostadskontrakt om du har för avsikt att bo kvar.

Det är inte tillåtet att begära, avtala om, ta emot eller lämna ersättning vid överlåtelse av ett hyreskontrakt. Det är brottsligt och den som gör det riskerar böter eller fängelse. Om ersättning är inblandat i en överlåtelse riskerar även personen att bli av med sitt hyreskontrakt.