Om du inte längre ska bo i din bostad kan du under vissa förutsättningar överlåta ditt hyreskontrakt till någon annan. Du kan skicka in en ansökan om överlåtelse till oss via formulär på Mina sidor eller lämna in en blankett till oss.

Förutsättningar för överlåtelse

Under vissa omständigheter kan du överlåta bostaden till en närstående såsom förälder, barn, sambo eller make. Det kan endast ske under förutsättning att ni har bott tillsammans och har haft gemensamt hushåll under de senaste åren. Den som tar över hyresavtalet måste uppfylla våra kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst.

Vid dödsfall kan överlåtelse ske under samma förutsättningar som ovan men det är dödsboet som ska ansöka om överlåtelsen.

För att kunna överlåta ditt hyresavtal behöver du skicka in en ansökan till oss. Uppsalahem har en handläggningstid på ca 3-4 veckor från det att vi har fått in din kompletta ansökan. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan önskad tidpunkt för överlåtelse. 

Överlåtelse av hyreskontrakt - BLankett