Som boende hos oss skriver vi ett hyresavtal som är till för både din trygghet och vår. Den innehåller information om din bostad och vad som gäller för dig som hyresgäst. 

Ditt hyresavtal är en viktig handling som bestämmer vad som ingår i hyran, dina rättigheter och att du som hyresgäst ska att följa våra trivselregler.

När du har ett tillsvidarekontrakt innebär det att kontraktet löper på och att du normalt har 3 kalendermånaders uppsägningstid.

Ansvar som hyresvärd

Vi är som hyresvärd ansvarar för att utföra löpande underhåll, såsom målning, tapetsering och renovering, av din lägenhet. För oss är det viktigt med god inomhusmiljö i våra bostäder och vi arbetar förebyggande för att uppnå det, med ett program för underhåll av fastigheterna. I programmet ingår bland annat kontroll av varmvattentemperaturer, filterbyten och ventilationsrengöring. 

Ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst är en av dina rättigheter att vi som hyresvärd tar hand om våra fastigheter och om någonting händer i din bostad är det ofta vårt ansvar att hjälpa dig åtgärda det. Hyresvärdens skyldighet är att utföra löpande underhåll av lägenheten, såsom målning, tapetsering och renovering. Ditt ansvar som hyresgäst är att vårda och sköta lägenheten. Mer om detta finner du i ditt kontrakt.

Enligt hyreslagen ska du som är hyresgäst hos oss "bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten." För att förenkla för dig har vi här samlat ett antal punkter på vad du behöver tänka på när du bor hos oss.

Visste du att

Med vårt godkännande kan du med ett förstahandskontrakt byta till en annan lägenhet eller hyra ut lägenheten i andra hand.