Vår ambition är att integrera hållbarhet i hela verksamheten från idéstadiet till de färdiga hemmen. Vi miljömärker våra byggnader och strävar efter att ge hyresgästerna en möjlighet att leva miljömedvetet. 

Vi bygger energieffektiva hus med god inomhusmiljö och ställer miljökrav på materialen. Alla våra nybyggda hus har hög miljöstandard och uppfyller miljökraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkta hem. Det innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. 

För att underlätta för hyresgäster att leva miljömedvetet planeras och byggs allt från utrymmen för odling till trygga och lättillgängliga cykelparkeringar. I nya hus kan hyresgästerna själva kontrollera sin vattenförbrukning och köksinredning är anpassad för källsortering.