Vår ambition är att integrera hållbarhet i hela verksamheten från idéstadiet till de färdiga hemmen. Vi miljöcertifierar vår nyproduktion och erbjuder hyresgästerna möjligheter att leva miljö- och klimatsmart.

Vi bygger energieffektiva hus med god inomhusmiljö och ställer miljökrav på materialen. Alla våra nybyggda hus har hög miljöstandard och uppfyller miljökraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkta hem. Det innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. 

Med hyresgästen i åtanke

För att underlätta för hyresgäster att leva miljömedvetet planeras och byggs allt från utrymmen för odling till trygga och lättillgängliga cykelparkeringar. I nya hus kan hyresgästerna själva kontrollera sin vattenförbrukning och köksinredning är anpassad för källsortering. Vi har en väl utbyggd fastighetsnära insamling av källsorterat avfall. I våra bostadsområden finns laddstationer för elfordon och vi erbjuder våra hyresgäster att låna en eldriven lådcykel.