Är du under 26 år? Nu kan du och din kompis hyra lägenhet ihop och stå tillsammans på kontraktet, ett så kallat kompiskontrakt.

För att kunna söka kompiskontrakt behöver du stå i Uppsala bostadsförmedlings kö, läs mer på Bostadsförmedlingens webb. I kompiskontraktet avstår du besittningsskydd till lägenheten och behåller därför din kötid hos Bostadsförmedlingen.
 
En av er kommer att söka lägenheten hos Bostadsförmedlingen men både du och din kompis skriver på kontraktet och har samma villkor. Kompiskontraktet kommer gälla under max fyra år.
 
Boendeformen har vi på prov under ett år för att sedan utvärdera hur det fungerar.