För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten finns utmärkelsen "Cykelvänlig arbetsplats", en diplomering som drivs av Uppsala kommun.

Vid diplomeringen 2017 var vi en av de organisationer som fick en diplomering.

Ju mer man rör på sig desto friskare blir man och alla har något att vinna, både medarbetare och miljön. På Uppsala kommuns hemsida kan du läsa mer cykelvänlig arbetsplats och vad som krävs för att uppnå utmärkelsen.