Att cykla är hållbart! Men även miljövänligt, ekonomiskt och bra för hälsan! Därför uppmuntrar Uppsalahem sina anställda att både cykla i tjänsten och att cykla till och från arbetet.

Uppsalahem har sju diplomerade arbetsplatser.

Som cykelvänlig arbetsplats tillhandahåller man tex bra cykelparkeringar, tjänstecyklar och utrustning samt möjligheter till dusch och ombyte. På varje diplomerad arbetsplats fick en kontaktperson som bevakar att allt fungerar som det ska samt ger nyanställda cykelrelaterad information. Vidare så genomför vi resvaneundersökningar där vi kan följa hur mycket de anställda cyklar och vad som skulle kunna göra att de cyklar mer.

Vill du också få utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats?

På Uppsala kommuns hemsida kan du läsa mer om cykelvänlig arbetsplats och vad som krävs för att uppnå utmärkelsen.